ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไทยสุวรรณ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102489000411
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/7/2489 พ.ศ. (77 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
8/7/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 9,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 596 ถนนตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ