ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพฯสหะการช่าง

BANGKOK UNITED ENGINEERS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102488000255
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/7/2488 พ.ศ. (78 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
31/7/1945 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 58 ถนนร่วมฤดี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์