ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทประเสริฐพาณิชย์

PRASENT PHANICH REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102488000221
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/6/2488 พ.ศ. (79 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
18/6/1945 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 98 หมู่ 15 ถนนริมคลองเตย แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์