ห้างหุ้นส่วนสามัญ งี่หม่งเฮง

NGEE MONG HENG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102486000347
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2486 พ.ศ. (81 ปี 3 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
10/3/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 58 ถนนสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า