ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริสัทจัดสันอุสาหกัม

JUDSON INDUSTRIES COMPANY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริสัทจัดสันอุสาหกัม (ID: 0102486000151) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/6/2486 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1 ตรอกตำบีซา แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102486000151
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/6/2486 พ.ศ.
(81 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
29/6/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง