ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทไทยเหนือ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทไทยเหนือ (ID: 0102486000126) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/3/2486 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 929 ถนนมหาชัย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102486000126
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/3/2486 พ.ศ.
(81 ปี 3 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
20/3/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง