ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทไทยเหนือ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102486000126
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/3/2486 พ.ศ. (81 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/3/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 929 ถนนมหาชัย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก