ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทวงไพบูลย์

WONG PHAI BOON

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทวงไพบูลย์ (ID: 0102486000118) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/3/2486 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 184-186 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102486000118
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/3/2486 พ.ศ.
(81 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
12/3/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง