ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงงานถลุงโลหะของแสงเพชร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102486000045
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/5/2486 พ.ศ. (81 ปี 24 วัน ที่แล้ว)
6/5/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 411-413 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ B การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
วัตถุประสงค์ 07100 การทำเหมืองสินแร่เหล็ก