ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตั๊นยวดกี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102484000129
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/8/2484 พ.ศ. (82 ปี 8 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
6/8/1941 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 649-651 ถนนสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46318 การขายส่งกาแฟชาโกโก้