ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตงฮั่วโหลง

TONG HUA LONG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102483000338
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2483 พ.ศ. (83 ปี 8 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/8/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 412,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 97 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ