ห้างหุ้นส่วนสามัญ จันด์สโตร์โมฮานลาล แอนด์ ซันส์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102483000141
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/5/2483 พ.ศ. (84 ปี 30 วัน ที่แล้ว)
20/5/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 280 ถนนคลองถม (สำเพ็ง) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า