ห้างหุ้นส่วนสามัญ คูเฮงกี่

KHU HENG KEE REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102483000079
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/4/2483 พ.ศ. (84 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/4/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1675 ถนนปากคลองต้นไทร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสีหนังขนสัตว์