ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินฮอง

JINHONG REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินฮอง (ID: 0102483000044) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/4/2483 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 6423-6424 ถนนพระราม 4 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102483000044
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/4/2483 พ.ศ.
(84 ปี 3 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/4/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง