ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยุ้นเซิ้น

YONG SENG REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยุ้นเซิ้น (ID: 0102482000091) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/2/2482 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 888-890 ถนนสำเพ็งตอนวัดเกาะ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102482000091
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/2/2482 พ.ศ.
(85 ปี 4 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
20/2/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง