ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิ๊มเซ่งฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102482000075
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2482 พ.ศ. (85 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/2/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 67-69 ถนนตรอกโรงน้ำแข็ง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว