ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซินซีหลุนกงสี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102474000037
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/11/2474 พ.ศ. (92 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/11/1931 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 115 ถนนสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง