ห้างหุ้นส่วนสามัญ ถ่งเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102471000095
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2471 พ.ศ. (96 ปี 1 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/3/1928 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 608 ถนนมุมสี่แยกถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64929 การให้สินเชื่ออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น