ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอส.เศรษฐีแอนด์โก

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอส.เศรษฐีแอนด์โก (ID: 0102470000113) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/9/2470 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 551 ถนนสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การปลูกต้นยางพารา มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102470000113
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/9/2470 พ.ศ.
(96 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
6/9/1927 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
01291 การปลูกต้นยางพารา

บริษัทที่คล้ายคลึง