ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวนสุนกงซี

KUAN SOON GO. REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102469000032
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/9/2469 พ.ศ. (97 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
22/9/1926 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3286 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ