ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนฮั่วฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102464000123
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/9/2464 พ.ศ. (102 ปี 8 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
26/9/1921 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว