ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนฮั่วเสงหรือง่วนฮงเสง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102463000154
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2463 พ.ศ. (104 ปี 1 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/5/1920 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว