ห้างหุ้นส่วนสามัญ บางกอกฟิลม์เอเยนซีกำปนี

BANGKOK FILM AGENCY CO. REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102463000049
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/10/2463 พ.ศ. (103 ปี 7 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/10/1920 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1117 ถนนเวิ้งวัดตึก แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์