ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนฮวดหลี

JOONC PHAT LEE.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102457000121
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/2/2457 พ.ศ. (110 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/2/1914 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง วัดรังษี แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้