ห้างหุ้นส่วนสามัญ การพิมพ์สันติสาร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102000100219
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2491 พ.ศ. (76 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
5/2/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47723 ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง