ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนสุนฮวด

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนสุนฮวด (ID: 0102000100162) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/12/2472 พ.ศ. ที่ที่อยู่: ยี่กงษีสุรา ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จ.นครปฐม กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีทุนจดทะเบียน 17,700 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102000100162
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/12/2472 พ.ศ.
(94 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
29/12/1929 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
17,700 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง