ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนเฮียบบี้

GUAN HEAPBEE.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนเฮียบบี้ (ID: 0102000100031) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/10/2457 พ.ศ. ที่ที่อยู่: - ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา กิจการหลักคือ การทำเหมืองสินแร่ดีบุก มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102000100031
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/10/2457 พ.ศ.
(109 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
28/10/1914 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
07291 การทำเหมืองสินแร่ดีบุก

บริษัทที่คล้ายคลึง