ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวรักษ์

ASHORE LUCK & CO. LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001427
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/7/2493 พ.ศ. (73 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/7/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1045/41 ถนนบรรทัด ซอย 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11011 การผลิตสุรากลั่น