ห้างหุ้นส่วนจำกัด พู่แซ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000195
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2490 พ.ศ. (77 ปี 2 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/3/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 362 ถนนไมตรีจิตต์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 12009 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้น บุหรี่และซิการ์)